โครงการ/กิจกรรม แผนวัดผลและประเมินผล

แผนวัดผลและประเมินผล

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 7 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 11:24:13
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนวัดผลและประเมินผล
หน่วยงาน :
โรงเรียน
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะพ์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
01/12/2020 - 30/04/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวสุดารัตน์ ลาพิงค์

รูปภาพกิจกรรม