โครงการ/กิจกรรม รายงานความภูมิใจในการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563

รายงานความภูมิใจในการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 15 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 20:26:49
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานความภูมิใจในการปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวกรณิการ์ รินนายรักษ์

รูปภาพกิจกรรม