โครงการ/กิจกรรม รายงาน PDCA เดือน กันยายน 2563

รายงาน PDCA เดือน กันยายน 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 14:42:26
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงาน PDCA เดือน กันยายน 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราขประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางอัมพร ยุวงค์

รูปภาพกิจกรรม