โครงการ/กิจกรรม รายงานการทำความสะอาดเขตพื้นที่ ประจำเดือน ธันวาคม

รายงานการทำความสะอาดเขตพื้นที่ ประจำเดือน ธันวาคม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 2 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 13:28:10
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการทำความสะอาดเขตพื้นที่ ประจำเดือน ธันวาคม
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสิรินทรา ทาแกง

รูปภาพกิจกรรม