โครงการ/กิจกรรม กำหนดการสอน รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอน รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 29 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 13:31:22
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กำหนดการสอน รายวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
ราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางณิชากร เต้าประจิม

รูปภาพกิจกรรม