โครงการ/กิจกรรม รายงานโครงสร้างและกำหนดการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๕

รายงานโครงสร้างและกำหนดการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๕

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 08:12:46
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานโครงสร้างและกำหนดการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ ๕
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ

รูปภาพกิจกรรม