โครงการ/กิจกรรม กำหนดการสอน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

กำหนดการสอน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 6 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 22:49:49
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กำหนดการสอน สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
520 ม.2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ :
10/08/2020 -
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางวันดี ริยะสาร

รูปภาพกิจกรรม