โครงการ/กิจกรรม แผนการวัดผลประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

แผนการวัดผลประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 20:58:20
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนการวัดผลประเมินผล ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวดาราทอง เลิกการ

รูปภาพกิจกรรม