โครงการ/กิจกรรม รายงานการสอนชดเชยช่วงภาวะวิกฤตโควิด – 19 ประจำเดือน สิงหาคม 2564

รายงานการสอนชดเชยช่วงภาวะวิกฤตโควิด – 19 ประจำเดือน สิงหาคม 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 31 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 09:15:31
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการสอนชดเชยช่วงภาวะวิกฤตโควิด – 19 ประจำเดือน สิงหาคม 2564
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวปรียา พงศาปาน

รูปภาพกิจกรรม