โครงการ/กิจกรรม รายงาน PDCA เดือน ตุลาคม 2563

รายงาน PDCA เดือน ตุลาคม 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09:23:44
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงาน PDCA เดือน ตุลาคม 2563
หน่วยงาน :
รร ราชประชานุเคราะห์ 15
สถานที่ :
อ. เชียงแสน
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส

รูปภาพกิจกรรม