โครงการ/กิจกรรม รายงาน PDCA

รายงาน PDCA

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 6 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 22:05:36
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงาน PDCA
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
520 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150
ระหว่างวันที่ :
06/07/2021 -
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางวันดี ริยะสาร

รูปภาพกิจกรรม