โครงการ/กิจกรรม การวางแผนปฏิบัติงาน

การวางแผนปฏิบัติงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 21 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 08:39:46
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
การวางแผนปฏิบัติงาน
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายภานุวัฒน์ พัฒนา

รูปภาพกิจกรรม