โครงการ/กิจกรรม รายงานกิจกรรม 5 ส เดือน พ.ย.64

รายงานกิจกรรม 5 ส เดือน พ.ย.64

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อาทิตย์ ที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 13:33:31
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานกิจกรรม 5 ส เดือน พ.ย.64
หน่วยงาน :
รปค.15
สถานที่ :
รปค.15
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวอมรนารี ปินปันคง

รูปภาพกิจกรรม


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon