โครงการ/กิจกรรม แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่1/2563

แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่1/2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 9 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 16:42:17
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนการวัดและประเมินผล ภาคเรียนที่1/2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา

รูปภาพกิจกรรม