โครงการ/กิจกรรม รายงาน PDCA ประจำเดือน สิงหาคม 2563

รายงาน PDCA ประจำเดือน สิงหาคม 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 5 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 12:25:51
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงาน PDCA ประจำเดือน สิงหาคม 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 520 หมู่ที่. 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
ระหว่างวันที่ :
03/08/2020 - 30/09/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางศิริพร วุฒิการณ์

รูปภาพกิจกรรม