โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการประเมินตนเอง 1/63

รายงานผลการประเมินตนเอง 1/63

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10:33:48
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการประเมินตนเอง 1/63
หน่วยงาน :
สพป.ชร เขต 3
สถานที่ :
รปค.15
ระหว่างวันที่ :
01/04/2020 - 30/09/2020
รายละเอียด :

รายงานผลการประเมินตนเอง 1/63

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายเกรียงไกร โนชัย

รูปภาพกิจกรรม