โครงการ/กิจกรรม แบบทบทวนการปฎิบัติงาน(AAR) ช่วงชั้นที่ 1 ปฐมวัย - ประถมศึกษาตอนต้น

แบบทบทวนการปฎิบัติงาน(AAR) ช่วงชั้นที่ 1 ปฐมวัย - ประถมศึกษาตอนต้น

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 19:13:57
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แบบทบทวนการปฎิบัติงาน(AAR) ช่วงชั้นที่ 1 ปฐมวัย - ประถมศึกษาตอนต้น
หน่วยงาน :
-
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายชิษณุพงศ์ วันติ

รูปภาพกิจกรรม