โครงการ/กิจกรรม รายงานการใช้แผนหลังสอน อ.13101 ชั้น ป.3 หน่วยที่ 2 All year round

รายงานการใช้แผนหลังสอน อ.13101 ชั้น ป.3 หน่วยที่ 2 All year round

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 16 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 22:30:30
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการใช้แผนหลังสอน อ.13101 ชั้น ป.3 หน่วยที่ 2 All year round
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวแพรวนภา คำทา

รูปภาพกิจกรรม


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon