โครงการ/กิจกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๔ ตามหา

แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๔ ตามหา

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 5 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 22:12:05
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หน่วยที่ ๔ ตามหา
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 520 หมู่ที่. 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
ระหว่างวันที่ :
01/06/2020 - 30/06/2020
รายละเอียด :

แผนการจัดการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย    หน่วยที่ ๔ ตามหา

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางศิริพร วุฒิการณ์

รูปภาพกิจกรรม