โครงการ/กิจกรรม เรียงความผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับตัวครูและนักเรียน

เรียงความผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับตัวครูและนักเรียน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 16 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 15:57:06
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
เรียงความผลงานที่ภาคภูมิใจที่เกิดกับตัวครูและนักเรียน
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายเจนณรงค์ แสงจันทร์

รูปภาพกิจกรรม