โครงการ/กิจกรรม รายงาน PDCA เดือน กันยายน 2563

รายงาน PDCA เดือน กันยายน 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 7 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 17:15:23
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงาน PDCA เดือน กันยายน 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายฐานันดร กันธวงศ์

รูปภาพกิจกรรม