โครงการ/กิจกรรม รายงานการใช้แผน รายวิชาวิทยาศาสตร์3 หน่วยที่ 1 สารละลาย

รายงานการใช้แผน รายวิชาวิทยาศาสตร์3 หน่วยที่ 1 สารละลาย

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 08:02:53
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการใช้แผน รายวิชาวิทยาศาสตร์3 หน่วยที่ 1 สารละลาย
หน่วยงาน :
รปค.15
สถานที่ :
รปค.15
ระหว่างวันที่ :
01/07/2020 - 31/08/2020
รายละเอียด :

รายงานการใช้แผน รายวิชาวิทยาศาสตร์3  หน่วยที่ 1 สารละลาย

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางชนารดี พรมจันทร์

รูปภาพกิจกรรม


โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือ
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3

053-777105

rpg15@rpg15.ac.th

Follow Us
ออกแบบและพัฒนาระบบโดย
ส.ต.ท.เอกชัย จันทาพูน
ratcyber@scm.in.th

© ราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท). All Rights Reserved. Design by Schoolmaster
Distributed by ThemeWagon