โครงการ/กิจกรรม กำหนดการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

กำหนดการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 4 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 02:23:52
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กำหนดการสอน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวบุณฑริกา สุขหทัยธรรม

รูปภาพกิจกรรม