โครงการ/กิจกรรม แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานการปฎิบัติงาน 1/2563

แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานการปฎิบัติงาน 1/2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 5 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 11:24:05
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานการปฎิบัติงาน 1/2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
520 หมู่ 2 บ้านเวียงเหนือตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย สังกัด สพป.เชียงราย เขต 3.
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายเอกชัย อาจหาญ

รูปภาพกิจกรรม