โครงการ/กิจกรรม กำหนดการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

กำหนดการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 14:55:01
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กำหนดการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
25/06/2020 - 09/04/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ

รูปภาพกิจกรรม