โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการฏิบัติงานจุดคัดกรองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายงานผลการฏิบัติงานจุดคัดกรองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 10 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 10:57:25
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการฏิบัติงานจุดคัดกรองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสกุลกานต์ บุญสม

รูปภาพกิจกรรม