โครงการ/กิจกรรม PDCA เดือนกันยายน 2563

PDCA เดือนกันยายน 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 10:50:30
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
PDCA เดือนกันยายน 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราห์15
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
ระหว่างวันที่ :
01/09/2020 - 30/09/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวจินดา เครืออินตา

รูปภาพกิจกรรม