โครงการ/กิจกรรม แผนกิจกรรมแนะแนว ป6/3

แผนกิจกรรมแนะแนว ป6/3

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 21:44:21
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนกิจกรรมแนะแนว ป6/3
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์

รูปภาพกิจกรรม