โครงการ/กิจกรรม โครงการสอนภาษาไทย3

โครงการสอนภาษาไทย3

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 18 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 19:19:51
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
โครงการสอนภาษาไทย3
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราห์15
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
ระหว่างวันที่ :
01/07/2020 - 31/10/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวจินดา เครืออินตา

รูปภาพกิจกรรม