โครงการ/กิจกรรม รายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (PDCA) ประจำเดือน กันยายน 2563

รายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (PDCA) ประจำเดือน กันยายน 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 16:10:44
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (PDCA) ประจำเดือน กันยายน 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวธัญญาภรณ์ ปาสำลี

รูปภาพกิจกรรม