โครงการ/กิจกรรม PDCA เดือน ตุลาคม 2563

PDCA เดือน ตุลาคม 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 13:01:49
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
PDCA เดือน ตุลาคม 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข

รูปภาพกิจกรรม