โครงการ/กิจกรรม PDCA เดือน สิงหาคม 2563

PDCA เดือน สิงหาคม 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 8 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 15:51:35
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
PDCA เดือน สิงหาคม 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ :
01/08/2020 - 31/08/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม

รูปภาพกิจกรรม