โครงการ/กิจกรรม รายงาน PDCA คณิตศาสตร์ ป.4 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564

รายงาน PDCA คณิตศาสตร์ ป.4 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 16 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 13:35:10
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงาน PDCA คณิตศาสตร์ ป.4 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์

รูปภาพกิจกรรม