โครงการ/กิจกรรม กิจกรรม 5 ส ประจำเดือน ตุลาคม 2563

กิจกรรม 5 ส ประจำเดือน ตุลาคม 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 26 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 20:25:43
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กิจกรรม 5 ส ประจำเดือน ตุลาคม 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวกนกพร สมพันธ์

รูปภาพกิจกรรม