โครงการ/กิจกรรม กำหนดการสอน วิชา กอท 2/2564

กำหนดการสอน วิชา กอท 2/2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 14:36:30
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
กำหนดการสอน วิชา กอท 2/2564
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์

รูปภาพกิจกรรม