โครงการ/กิจกรรม Sar ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Sar ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 30 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 20:22:19
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
Sar ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
หน่วยงาน :
รปค.15
สถานที่ :
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวสะไบทิพ อุปละ

รูปภาพกิจกรรม