โครงการ/กิจกรรม รายงานpdca เดือนกรกฏาคม ภาคเรียนที่ 1ปี 2563

รายงานpdca เดือนกรกฏาคม ภาคเรียนที่ 1ปี 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 16 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 15:07:53
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานpdca เดือนกรกฏาคม ภาคเรียนที่ 1ปี 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสกุลกานต์ บุญสม

รูปภาพกิจกรรม