โครงการ/กิจกรรม รายงาน 5ส ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

รายงาน 5ส ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 5 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 21:19:12
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงาน 5ส ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
หน่วยงาน :
รปค15
สถานที่ :
รปค15
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย

รูปภาพกิจกรรม