โครงการ/กิจกรรม ส่งแผนการวัดผลและประเมินผลอังกฤษหลัก 1/2563

ส่งแผนการวัดผลและประเมินผลอังกฤษหลัก 1/2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 5 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 15:49:01
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
ส่งแผนการวัดผลและประเมินผลอังกฤษหลัก 1/2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
ระหว่างวันที่ :
15/05/2020 - 30/09/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวบุศรินทร์ มาภิรมย์

รูปภาพกิจกรรม