โครงการ/กิจกรรม รายงาน PDCA-คอมเสริม1-เดือน มิ.ย.64

รายงาน PDCA-คอมเสริม1-เดือน มิ.ย.64

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 5 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 22:02:26
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงาน PDCA-คอมเสริม1-เดือน มิ.ย.64
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
14/06/2021 - 30/06/2021
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์

รูปภาพกิจกรรม