โครงการ/กิจกรรม รายงานการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

รายงานการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 13 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 20:40:36
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ PDCA ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ

รูปภาพกิจกรรม