โครงการ/กิจกรรม PDCA เดือน พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2/2564

PDCA เดือน พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2/2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
ศุกร์ ที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 10:38:08
ภาคเรียนที่ :
2/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
PDCA เดือน พฤศจิกายน 2564 ภาคเรียนที่ 2/2564
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นายชิษณุพงศ์ วันติ

รูปภาพกิจกรรม