โครงการ/กิจกรรม รายงานการดำเนินงานธนาคารพัฒนาชุมชนและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 เดือน ส.ค.64

รายงานการดำเนินงานธนาคารพัฒนาชุมชนและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 เดือน ส.ค.64

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 13 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 10:20:01
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานการดำเนินงานธนาคารพัฒนาชุมชนและโรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 เดือน ส.ค.64
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวแสงเดือน เชื้อเจ็ดตน

รูปภาพกิจกรรม