โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563-30กันยายน 2563)

รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563-30กันยายน 2563)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 21 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 12:25:48
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563-30กันยายน 2563)
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
520 หมู่ทีท 2 ต.เวียง.อ.เชียงแสน.จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ :
01/04/2020 - 18/09/2020
รายละเอียด :

รายงานผลการปฏิบัติงาน  ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563-30กันยายน 2563)

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางศิริพร วุฒิการณ์

รูปภาพกิจกรรม