โครงการ/กิจกรรม ผลการจัดกิจกรรมการสอนชดเชยช่วงภาวะวิกฤต โควิด-19 เดือน ส.ค.1.2564 ตามMOUข้อที่5

ผลการจัดกิจกรรมการสอนชดเชยช่วงภาวะวิกฤต โควิด-19 เดือน ส.ค.1.2564 ตามMOUข้อที่5

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 2 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 08:30:44
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
ผลการจัดกิจกรรมการสอนชดเชยช่วงภาวะวิกฤต โควิด-19 เดือน ส.ค.1.2564 ตามMOUข้อที่5
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
ระหว่างวันที่ :
02/08/2021 - 31/08/2021
รายละเอียด :

ผลการจัดกิจกรรมการสอนชดเชยช่วงภาวะวิกฤต โควิด-19  เดือน ส.ค.1.2564  ตามMOUข้อที่5

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางชนารดี พรมจันทร์

รูปภาพกิจกรรม