โครงการ/กิจกรรม แผนการวัดประเมินผล วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

แผนการวัดประเมินผล วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พุธ ที่ 5 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 10:51:20
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แผนการวัดประเมินผล วิชาสังคมศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางกัลยารัตน์ เทพวัน

รูปภาพกิจกรรม