โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2564

รายงานผลการปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2564

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
จันทร์ ที่ 6 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 07:44:18
ภาคเรียนที่ :
1/2564
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการปฏิบัติงานเดือน สิงหาคม 2564
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)
สถานที่ :
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวภัทตรา เมาเตจา

รูปภาพกิจกรรม