โครงการ/กิจกรรม แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน

แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
อังคาร ที่ 16 เดือน พ.ศ.2564 เวลา 15:42:00
ภาคเรียนที่ :
2/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
แบบบันทึกร่องรอยหลักฐานผลการปฏิบัติงาน
หน่วยงาน :
รปค.15
สถานที่ :
รปค.15
ระหว่างวันที่ :
-
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวอมรนารี ปินปันคง

รูปภาพกิจกรรม