โครงการ/กิจกรรม PDCA เดือนสิงหาคม 2563

PDCA เดือนสิงหาคม 2563

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
เสาร์ ที่ 12 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 20:21:20
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
PDCA เดือนสิงหาคม 2563
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราห์15
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
ระหว่างวันที่ :
03/08/2020 - 31/08/2020
รายละเอียด :
ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางสาวจินดา เครืออินตา

รูปภาพกิจกรรม