โครงการ/กิจกรรม รายงานผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1/1 ครั้งที่ 1-2563 (11 สิงหาคม 2563)

รายงานผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1/1 ครั้งที่ 1-2563 (11 สิงหาคม 2563)

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม


บันทึกข้อมูลเมื่อ :
พฤหัสบดี ที่ 13 เดือน พ.ศ.2563 เวลา 19:12:18
ภาคเรียนที่ :
1/2563
ชื่อโครงการ/กิจกรรม :
รายงานผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1/1 ครั้งที่ 1-2563 (11 สิงหาคม 2563)
หน่วยงาน :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15
สถานที่ :
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 520 หมู่ที่. 2 ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
ระหว่างวันที่ :
10/08/2020 - 11/08/2020
รายละเอียด :

รายงานผลการประเมินการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1/1 ครั้งที่ 1-2563 (11 สิงหาคม 2563)

ไฟล์ประกอบ :
คลิกเพื่อเปิดไฟล์ประกอบ
ผู้บันทึก :
นางศิริพร วุฒิการณ์

รูปภาพกิจกรรม